~ Kroppens väg att läka trauma ~

Sans & Rörelse har tre verksamhetsområden

Kroppsorienterad traumaterapi

Min mottagning ligger på Järntorget i Göteborg och där tar jag emot människor som önskar arbeta med stress och trauma där kroppen får vara i centrum. Det går även bra att anlita mig online om du så önskar.

TraumaAkademin

Jag håller på att utveckla en utbildningsplattform för att förmedla kunskapen om trauma och kroppen till flera. Där kommer det att bli möjligt att köpa onlinekurser om hur kroppen reagerar när vi är med om trauma med enkla övningar som syftar till att läka från trauma.

Workshops

En viktig del av min verksamhet är att förmedla kunskap om trauma till personalgrupper, föreningar och liknande. Det kan vara för egen del eller för att öka kunskapen om trauma, traumareaktioner och läkning i arbetet med traumatiserade.

Min logga är ett klädesideogram från Ghana. Den symboliserar den uppåtgående morgonstjärnan inuti ett hjul, som står för rörelse. Betydelsen av symbolen är. ”Jag förändrar mitt liv”.

Om trauma

Trauma är inte det som sker i det yttre – det är vad som händer inuti i oss –  som ett resultat av vad som händer i det yttre!

Gabor Maté pratar om trauma med stort T och med litet t.

Trauma med stort T syftar på tydliga och allvarliga traumatiserande händelser, ofta i form av fysiska eller emotionella övergrepp, krigsupplevelser, naturkatastrofer och andra extrema och livsförändrande händelser. Dessa händelser kan få långvariga och djupgående konsekvenser för en persons psykiska och fysiska hälsa.

Trauma med litet t är de mindre uppenbara, mer vardagliga och ibland kroniska stressfaktorer och belastningar som kan adderas över tid. Detta kan till exempel vara känslomässig försummelse under barndomen, långvarig exponering för stress i hemmet eller i skolan, konflikter och andra situationer som påverkar vårt välbefinnande på ett negativt sätt. Även om dessa händelser inte verkar lika dramatiska som trauman med stort T, så blir reaktionerna i vårt nervsystem de samma. Vi upplever oss hotade och börjar att uppfatta oss själva och världen på ett annorlunda sätt.

Det är som om vi bär på en skugga av trauma, som gör det svårt att veta vem vi är. För att kunna vara mer autentiska i våra relationer behöver vi förstå och hantera det som trauma har gjort med oss. Vi behöver hjälp att finna vårt verkliga jag igen innan vi kan känna oss bekväma och i kontakt med oss själva när vi är med andra.

Kroppen hjälper oss att hantera trauma när det händer –  därför är den viktig för vår läkning efter trauma.

Att hämta hem efter trauma

Om Sans & Rörelse

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ’Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop

Om Sans & Rörelse

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ’Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop

Kroppsorienterad traumaterapi

I den kroppsorienterade traumaterapin utforskar vi tillsammans vad du och din kropp behöver för att du ska kunna landa i kroppen igen efter trauma. Vi utgår ifrån vad du längtar efter att förändra. Det kan t. ex vara att bli mera närvarande när du är med andra människor, att kunna njuta av naturen igen eller att minska smärtor och förbättra din sömn. Vår utgångspunkt är hela tiden att arbeta i din takt och med den dosering som är rätt för dig. 

Jag erbjuder en bred palett av kroppsliga övningar i kombination med samtal om trauma och vad det gör med oss. Vi arbetar med olika färdigheter som gör att du känner dig tryggare och mer närvarande i kroppen och att du kan sätta mera ändamålsenliga gränser – både för dig själv och gentemot andra. Du får enkla övningar som hjälper dig att reglera ditt nervsystem på egen hand.

Du är varmt välkommen på ett första besök där du får berätta om hur du har det, vad du längtar efter och vad du önskar att förändra. Jag kommer då att ge dig feedback på detta och berätta om hur jag jobbar, så du lättare ska kunna veta om jag är rätt terapeut för dig.

Traumaterapi kan hjälpa till att ge oss svaret på frågan:
Hur kan jag vara mig själv när jag är med andra?

TraumaAkademin

En utbildningsplattform om traumaläkning

Här kan du senare ta dig direkt till TraumaAkademin, där det kommer att finnas olika onlinekurser med självstudier som du kan arbeta med i din egen takt.

På sikt kommer jag även att lägga upp kurser med kombinerade självstudier och gruppträffar via Zoom. Trauma har ofta uppstått i relation till andra människor och det finns därför en stor styrka i att arbeta med våra trauman tillsammans med andra. Gemenskapen hjälper oss att minska skam och att känna oss mindre ensamma.

Föreläsningar och workhops

Sans & Rörelse erbjuder personalgrupper och föreningar m.m. olika typer av utbildningar inom områdena psykisk hälsa, trauma och återhämtning.

Det kan handla om föreläsningar, halv- eller heldags workshops med praktiska inslag och även längre temakurser med kroppsorienterad färdighetsträning, handledning och copingstrategier.

Exempel på teman:
• Människans reaktioner på trauma, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och hur vi med kroppens hjälp kan återgå till ett normalt liv.

• Kroppsliga strategier och färdigheter för att undvika utbrändhet och sekundärtrauma.

• Våldet och kroppen – kroppsorienterad traumaterapi som en möjlig väg ur utsattheten.

Lokal för 25 personer i biosittning eller 16 personer vid bord finns på Moveri.

Kontakta mig för mer information och offert: nette@strunge.se
eller 0708-13 82 31

Om Nette

Legitimerad Fysioterapeut
Kroppsorienterad traumaterapeut
Terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom

Sen drygt 30 år tillbaka har jag arbetat med psykisk hälsa och läkning efter stress och trauma. Som traumaterapeut är jag van att guida människor genom kriser och svåra perioder i livet. Jag är tränat i att hålla fötterna på jorden och samtidigt ha ett öppet sinne.

Jag har även under många år arbetet med människor som varit utsatta för övergrepp eller våld i nära relationer – bland annat i samverkan med Göteborgs kvinnojourer.

Det finns mycket hopp i den nya forskningen om vårt nervsystem  – bl.a kring vagusnerven – som öppnar upp för att inkludera kroppen i läkningen efter trauma. Det blir mer och mer fokus på självmedkänsla och på att vi kan ändra det som trauma har gjort med oss.

Utöver utbildningarna ovan har jag bland annat även studerat:

•  Compassionate Inquiry – short online course, Gabor Maté

•  A Year of Polyvagal Theory för Deb Dana

•  Somatisk traumaterapi för Babette Rothchild

•  Transforming the Living Legacy of Trauma för Janina Fisher

•  Trauma Releasing Exercises (TRE) för David Berceli

•  Psykosyntesterapi, 2 år vid Psykosyntesinstitutet i Göteborg

Sagt om Nette

Tidigare när jag gått i terapi har jag känt mig beroende av terapeuten det gör jag inte av dig nu. Jag har också känt behov av att dölja delar av sig själv när jag varit hos terapeuter. Det känner jag inte här - nu får allt komma ut. Vill även tacka för allt stöd och din lyhördhet/varsamhet att möta mig.
b. s.
Nette hjälpte mig inte bara med traumat kring min dotter, men också med alla svårigheter och trauman jag burit hela livet och den ryggsäcken har jag aldrig öppnat för någon annan. Nette kan skapa en relation som gör att man kan lita på henne och jag är tacksam för det.
Skärmavbild 2023-08-09 kl. 13.47.57
k. l.
Nette har ett fint, varsamt sätt att möta upp. Vara totalt närvarande. Det känns att energin bär. Vilket i sin tur leder till en trygghet att utforska de olika delarna. Nette är inte rädd för att möta andra människor i smärta. Hon finns kvar. Lyssnar. Kommer med fina reflektioner. Känner mig trygg i Nettes traumaterapi.
a. k.

Kontakt

Tjänster och arvoden

Via knappen nedan kommer du till min BokaDirekt-sida, där du kan se mina olika tjänster och arvoden.