Kunskapsförmedling och om Nette

KUNSKAPSFÖRMEDLING

Sans och Rörelse erbjuder företag och organisationer olika typer av utbildningar inom områdena psykisk hälsa, stresshantering, trauma och återhämtning.

Det kan handla om föreläsningar, halv- eller heldags workshops med praktiska inslag och även längre temakurser med kroppsorienterad färdighetsträning, handledning och copingstrategier.

Exempel på teman:
• Kroppsliga strategier och färdigheter för att undvika utbrändhet och sekundärtrauma.

• Om Stephen Porges’ polyvagala teori och annan modern forskning som kommer att revolutionera vår syn på trauma och traumaåterhämtning.

• Hur hitta balans och harmoni efter stress och trauma?

• Människans reaktioner på trauma, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och hur vi med kroppens hjälp kan återgå till ett normalt liv.

• Våldet och kroppen – kroppsorienterad traumaterapi som en möjlig väg ur utsattheten.

Lokal för 25 personer i biosittning eller 16 personer vid bord finns på Moveri.

Kontakta mig för mer information och offert:

nette@strunge.se eller 0708-13 82 31

NETTE STRUNGE

Sen 30 år tillbaka har jag arbetat med psykisk hälsa och återhämtning efter stress och trauma. Som traumaterapeut är jag van att guida människor genom kriser och svåra perioder i livet.

Jag är tränad i att hålla fötterna på jorden och samtidigt ha ett öppet sinne. Jag slutar aldrig fascineras över hur vis vår kropp är och hur den faktiskt vet vad som är bäst för oss.

Utöver att arbeta med människor med psykisk ohälsa, stress och trauma har jag under många år även arbetet med människor som varit utsatta för övergrepp eller våld i nära relationer – bland annat i samverkan med Göteborgs kvinnojourer.

BAKGRUND

Mina viktigaste utbildningar är:
Legitimerad fysioterapeut 
Kroppsorienterad traumaterapeut
Terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom (BK)

Jag har även studerat
The Polyvagal Theory and Trauma Treatment, Deb Dana

Somatisk traumaterapi, Babette Rothchild

Trauma Releasing Exercises (TRE), David Bercelli

• Psykosyntesterapi, 2 år

Kuriosa:  Eftersom jag ursprungligen är från Danmark och numera även är medborgare i Sverige arbetar jag för att förena det bästa från dessa två fina nordiska länder.