Hem

Jag är nyfiken på människans förmåga att hantera de utmaningar hon möter i livet.
Vad behöver vi för att återhämta oss efter stress och trauma och skapa mening i det vi går igenom?
Hur kan vi med kroppens hjälp gå stärkta ur kriser och rusta oss så vi står kvar nästa gång det blåser?

Symbolen i min logotype är från Ghana och betyder
”Jag förändrar mitt liv”.

FYSIOTERAPI FÖR PSYKISK HÄLSA
Kroppsligt inriktad terapi för återhämtning efter ångest, stress och trauma. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med barndomstrauman och våld i nära relationer.

Läs mer här

KUNSKAPSFÖRMEDLING
Föreläsningar, workshops och kurser inom stresshantering, trauma och återhämtning.

 

Läs mer här