Hem

Jag är nyfiken på människans förmåga att hantera de utmaningar hon möter i livet.
Vad behöver vi för att återhämta oss efter stress och trauma och skapa mening i det vi går igenom?
Hur kan vi med kroppens hjälp gå stärkta ur kriser och rusta oss, så vi står kvar nästa gång det blåser?

Symbolen i min logotype är ett klädesideogram från Ghana och den betyder:
”Jag förändrar mitt liv”.

FYSIOTERAPI FÖR PSYKISK HÄLSA
Kroppsligt inriktad terapi för återhämtning efter ångest, stress och trauma. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med barndomstrauman och våld i nära relationer.

Läs mer här

KUNSKAPSFÖRMEDLING
Föreläsningar, workshops, kurser och personalhandledning inom stresshantering, trauma och återhämtning.

Läs mer här